polacz(); $que = $conn->query("SELECT * FROM images WHERE galeria='$galeria' AND display='1'");//sqlite_query($db,"SELECT * FROM images WHERE galeria='$galeria' AND display='1'"); //sqlite_close($db); $wynik = $que->fetchAll();//SQLITE_ASSOC);//sqlite_fetch_all($que); //$img[0]["src"]; foreach($wynik as $img){ ?> UKULELE - wesoły instrument - galeria
Tutaj pojawią się Wasze zdjęcia z ulubionym (lub nie) ukulele. Fotki z wakacji, kiedy się nudzicie z ukulele, z koncertów, spotkań towarzyskich. Obojętnie jakie byle w miarę przyzwolite. To znaczy przyzwoite się pojawią ale przysyłajcie wszelkie. Byle z ukulele.

Zachęcam do wysyłania fotografii na temat przygód z ukulele na adres feo@ukulele.com.pl
polacz(); $que = $conn->query("SELECT images.src,images.opis,images.galeria,galerie.title,galerie.opis FROM galerie LEFT JOIN images USING(galeria) WHERE images.cover='1' AND galerie.display=1 GROUP BY galerie.galeria ORDER BY date DESC");//sqlite_query($db,"SELECT images.src,images.opis,images.galeria,galerie.title,galerie.opis FROM galerie LEFT JOIN images USING(galeria) WHERE images.cover='1' AND galerie.display=1 GROUP BY galerie.galeria ORDER BY date DESC",SQLITE_ASSOC,$sql_err); //sqlite_close($db); $wynik = $que->fetchAll();//@sqlite_fetch_all($que,SQLITE_ASSOC); // //print_r($wynik); ?>
<? //= $dane[" onclick="show_gal('','');load_galery('')">